Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2018

Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2018 Domotel Kastri

Πολιτικές κλιματικής αλλαγής: Επιπτώσεις στις επιχειρήσεις

Το 2017 σηματοδότησε σημαντικές αλλαγές, θετικές και αρνητικές, στις πολιτικές για την κλιματική αλλαγή. Με κεντρικό γνώμονα την ανάγκη των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων για διάχυση γνώσης πάνω στις νέες πολιτικές, τεχνολογίες και υπηρεσίες και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας ως προς τις επιπτώσεις των πολιτικών κλιματικής αλλαγής, η Boussias Communications και η Natural Resources PC διοργανώνουν το 2ο Climate Change Conference στη χώρα μας.

Διακεκριμένοι ξένοι και Έλληνες ομιλητές, experts και practitioners από ευρύ φάσμα επιχειρήσεων, αλλά και εκπρόσωποι υπουργείων, διαχειριστικών φορέων ενέργειας, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και συμβουλευτικών οίκων της Ελλάδας και του εξωτερικού, θα παρουσιάσουν ευκαιρίες και απειλές.

Διαβάστε περισσότερα

Early Bird

Θεματολογία συνεδρίου

Η θεματολογία του συνεδρίου θα δομηθεί σε δύο άξονες. Ο πρώτος θα αναλύσει το πλαίσιο για την κλιματική αλλαγή και τις αγορές διοξειδίου του άνθρακα. Μετά την εισαγωγή, θα παρουσιασθούν ορισμοί και εναλλακτικές τεχνολογικές λύσεις. Στη συνέχεια θα δοθεί έμφαση σε νομοθεσίες, κανονισμούς και άλλα θεσμικά εργαλεία σχετικά με το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Τέλος, θα γίνει ειδική παρουσίαση για τις αγορές άνθρακος.

Ο δεύτερος άξονας θα αναδείξει τις επιπτώσεις των πολιτικών κλιματικής αλλαγής σε ειδικούς κλάδους, με διάκριση σε επιπτώσεις άμεσες [απασχόληση, επενδύσεις, περιβάλλον], έμμεσες [μέσω χρηματοδότησης στο βαθμό που αυτή επηρεάζεται από τις πολιτικές αυτές] και intangible/soft δηλαδή μέσω εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και image των επιχειρήσεων.

Γιατί να συμμετέχετε

Συμμετοχικά οφέλη
Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο Climate Change Conference για να:

 • Γίνετε ενεργό μέλος της δεύτερης συνάντησης για τις πολιτικές κλιματικής αλλαγής και τις επιπτώσεις στις ελληνικές επιχειρήσεις
 • Βοηθηθείτε στη μετάβαση στη νέα εποχή όπου οι πολιτικές αυτές θα έχουν όλο και μεγαλύτερη σημασία,
 • Γνωρίσετε τα διαθέσιμα εργαλεία και υπηρεσίες, τη στρατηγική και τις τάσεις που κυριαρχούν σήμερα
 • Ενημερωθείτε για τις πιο σύγχρονες απόψεις και case studies
 • Χτίσετε τις απαραίτητες συνεργασίες & συνέργειες που θα γίνουν αρωγοί στην υλοποίηση των επιχειρηματικών σας πλάνων -- αμυντικών ή επιθετικών
 • Αξιοποιήσετε το αποτελεσματικό networking που διασφαλίζεται από τη μαζική παρουσία όλων των ενδιαφερομένων, από τους νομοθέτες στους τελικά επηρεαζόμενους

Σε ποιους απευθύνεται

 • Επιχειρήσεις ενέργειας, καυσίμων, μεταποίησης, μεταφορών, κατασκευών, και αγροτικές, και χρηματοπιστωτικές, ως άνω
 • Επιχειρηματίες και στελέχη από εταιρείες μελετών, κατασκευών και συμβούλων
 • Έλληνες και Ευρωπαίους αξιωματούχους
 • Ιδρύματα όπως το ΚΑΠΕ κά
 • Ελληνικές τράπεζες και διεθνείς επενδυτικούς φορείς όπως η EIB και η EBRD
 • Εκπροσώπους πρεσβειών στην Ελλάδα
 • Συνδέσμους και Επιμελητήρια
 • Ινστιτούτα και think tanks όπως ΙΕΝΕ, Institute of Diplomacy & Global Affairs του Deree, ΕΛΙΑΜΕΠ
 • Επιλεγμένους Ευρωπαικούς φορείς πχ CEMBUREAU, European Aluminium Association, Euromines, Eurometaux, Euroalliages
 • Πανεπιστημιακούς & Ερευνητές
 • Εκπροσώπους ΜΜΕ

Ομιλητές

Keynote Speaker Gilbert Metcalf Professor Metcalf has taught at Princeton University, Harvard's Kennedy School of Government, and MIT. He has frequently testified before Congress, served on several energy related EPA and National Academies of Sciences expert panels, and served as the Deputy Assistant Secretary for Environment and Energy at the U.S. Department of the Treasury in 2011 – 2012. In that role, he served as the founding board member of the international Green Climate Fund.
Γιώργος Ανδριώτης Ο Γιώργος Ανδριώτης είναι Αντιπρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΗ, Πολιτικός Μηχανικός με εμπειρία 45 ετών (1970-2015) σε μελέτες όλων των σταδίων, επιβλέψεις, διαχείριση συμβάσεων κατασκευής και διοίκηση υλοποίησης μεγάλων και μικρών υδροηλεκτρικών έργων, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Μηχανικού για την υλοποίηση μεγάλων υδραυλικών τεχνικών έργων.
Τατιάνα Δερμάτη Η Τατιάνα Δερμάτη είναι Yπεύθυνη Θεσμικών Σχέσεων του γραφείου του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων στην Αθήνα από το φθινόπωρο του 2017. Είναι στέλεχος της ΕΤΕπ από το 2003, έχοντας ασχοληθεί με τη νομική υποστήριξη καταρχήν χρηματοδοτήσεων στην Ελλάδα και τη Βαλκανική χερσόνησο, και κατόπιν καινοτόμων χρηματοδοτικών προϊόντων κι επενδύσεων σε εταιρείες επιχειρηματικών συμμετοχών.
Δημήτρης Τζώρτζης Ο Δημήτρης Τζώρτζης είναι Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΠΑ και στο παρελθόν έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Έχει εργαστεί σε τεχνικές και διοικητικές θέσεις εταιριών, όπως και ως ιδιώτης τεχνικός σύμβουλος, σε έρευνα & ανάπτυξη, σε τηλεπικοινωνίες & μετάδοση, ασφάλεια, τηλεόραση και ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα. Δραστηριοποιείται επίσης στο χώρο της ενέργειας, στον τομέα των ΑΠΕ.
 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΗΣ
 • ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
 • ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Plant
Plant