Κυριακή, 19 Αυγούστου 2018

Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2018 Αθήνα

Πολιτικές κλιματικής αλλαγής: Επιπτώσεις στις επιχειρήσεις

Το 2017 σηματοδότησε σημαντικές αλλαγές, θετικές και αρνητικές, στις πολιτικές για την κλιματική αλλαγή. Με κεντρικό γνώμονα την ανάγκη των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων για διάχυση γνώσης πάνω στις νέες πολιτικές, τεχνολογίες και υπηρεσίες και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας ως προς τις επιπτώσεις των πολιτικών κλιματικής αλλαγής, η Boussias Communications και η Natural Resources PC διοργανώνουν το 2ο Climate Change Conference στη χώρα μας.

Διακεκριμένοι ξένοι και Έλληνες ομιλητές, experts και practitioners από ευρύ φάσμα επιχειρήσεων, αλλά και εκπρόσωποι υπουργείων, διαχειριστικών φορέων ενέργειας, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και συμβουλευτικών οίκων της Ελλάδας και του εξωτερικού, θα παρουσιάσουν ευκαιρίες και απειλές.

Διαβάστε περισσότερα

Early Bird

Γιατί να συμμετέχετε

Συμμετοχικά οφέλη
Εξασφαλίστε τη συμμετοχή σας στο Climate Change Conference για να:

 • Γίνετε ενεργό μέλος της δεύτερης συνάντησης για τις πολιτικές κλιματικής αλλαγής και τις επιπτώσεις στις ελληνικές επιχειρήσεις
 • Βοηθηθείτε στη μετάβαση στη νέα εποχή όπου οι πολιτικές αυτές θα έχουν όλο και μεγαλύτερη σημασία,
 • Γνωρίσετε τα διαθέσιμα εργαλεία και υπηρεσίες, τη στρατηγική και τις τάσεις που κυριαρχούν σήμερα
 • Ενημερωθείτε για τις πιο σύγχρονες απόψεις και case studies
 • Χτίσετε τις απαραίτητες συνεργασίες & συνέργειες που θα γίνουν αρωγοί στην υλοποίηση των επιχειρηματικών σας πλάνων -- αμυντικών ή επιθετικών
 • Αξιοποιήσετε το αποτελεσματικό networking που διασφαλίζεται από τη μαζική παρουσία όλων των ενδιαφερομένων, από τους νομοθέτες στους τελικά επηρεαζόμενους

Θεματολογία συνεδρίου

Η θεματολογία του συνεδρίου θα δομηθεί σε δύο άξονες. Ο πρώτος θα αναλύσει το πλαίσιο για την κλιματική αλλαγή και τις αγορές διοξειδίου του άνθρακα. Μετά την εισαγωγή, θα παρουσιασθούν ορισμοί και εναλλακτικές τεχνολογικές λύσεις. Στη συνέχεια θα δοθεί έμφαση σε νομοθεσίες, κανονισμούς και άλλα θεσμικά εργαλεία σχετικά με το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Τέλος, θα γίνει ειδική παρουσίαση για τις αγορές άνθρακος.

Ο δεύτερος άξονας θα αναδείξει τις επιπτώσεις των πολιτικών κλιματικής αλλαγής σε ειδικούς κλάδους, με διάκριση σε επιπτώσεις άμεσες [απασχόληση, επενδύσεις, περιβάλλον], έμμεσες [μέσω χρηματοδότησης στο βαθμό που αυτή επηρεάζεται από τις πολιτικές αυτές] και intangible/soft δηλαδή μέσω εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και image των επιχειρήσεων.

Σε ποιους απευθύνεται

 • Επιχειρήσεις ενέργειας, καυσίμων, μεταποίησης, μεταφορών, κατασκευών, και αγροτικές, και χρηματοπιστωτικές, ως άνω
 • Επιχειρηματίες και στελέχη από εταιρείες μελετών, κατασκευών και συμβούλων
 • Έλληνες και Ευρωπαίους αξιωματούχους
 • Ιδρύματα όπως το ΚΑΠΕ κά
 • Ελληνικές τράπεζες και διεθνείς επενδυτικούς φορείς όπως η EIB και η EBRD
 • Εκπροσώπους πρεσβειών στην Ελλάδα
 • Συνδέσμους και Επιμελητήρια
 • Ινστιτούτα και think tanks όπως ΙΕΝΕ, Institute of Diplomacy & Global Affairs του Deree, ΕΛΙΑΜΕΠ
 • Επιλεγμένους Ευρωπαικούς φορείς πχ CEMBUREAU, European Aluminium Association, Euromines, Eurometaux, Euroalliages
 • Πανεπιστημιακούς & Ερευνητές
 • Εκπροσώπους ΜΜΕ

 • ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Plant
Plant