Τρίτη, 21 Μαΐου 2019

Ταυτότητα συνεδρίου

Το συνέδριο πρόκειται να λειτουργήσει ως πλατφόρμα ενημέρωσης και διαλόγου για την επίπτωση των πολιτικών κλιματικής αλλαγής στις επιχειρήσεις όλων των κλάδων.

Οι πολιτικές με τον τριπλό στόχο «ενσωμάτωση» του κόστους των εκπομπών, αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών και εξοικονόμηση ενέργειας, προκαλούν αυξανόμενο ενδιαφέρον σε

  • Επιχειρήσεις όλων των προαναφερθέντων τομέων παραγωγής ή κατανάλωσης ενέργειας
  • Διεθνείς οργανισμούς, Χρηματοπιστωτικούς οίκους και funds
  • Παραγωγούς, εμπόρους και χρηματιστήρια ενέργειας
  • Ελεγκτικές και δικηγορικές εταιρείες και σχετικές συμβουλευτικές δραστηριότητες
  • Αρμόδια υπουργεία και σχετικές Αρχές όπως ΡΑΕ, ΛΑΓΗΕ, ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ.

Η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει τους κανονισμούς και τις αντιλήψεις του κοινού για τα πάντα, από τις εξορυκτικές βιομηχανίες έως την οδήγηση των μελλοντικών προτύπων νέας παραγωγής τροφίμων. Οι περιβαλλοντικές προτεραιότητες επιδιώκουν την αναδιάρθρωση των τομέων των αυτοκινητοβιομηχανιών και των φυσικών πόρων, καθώς οι επιχειρήσεις επιδιώκουν να μετατραπούν σε οντότητες έτοιμες ή τουλάχιστον ικανές να δραστηριοποιηθούν στην οικονομία χαμηλών εκπομπών CO2.

Οι πολιτικές αυτές έχουν επίσης προφανή σύνδεση με όλες τις επιχειρήσεις και οργανισμούς που ασχολούνται με την εταιρική κοινωνική ευθύνη, ιδίως όσες θεωρούν την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής ως σημαντικό μέρος του branding και της επικοινωνίας τους – με τη σύγχρονη έννοια της επίπτωσης στην κοινωνία και όχι απλώς στην εικόνα της επιχείρησης.