Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2019

Σε ποιους απευθύνεται

 • Επιχειρήσεις ενέργειας, καυσίμων, μεταποίησης, μεταφορών, κατασκευών, και αγροτικές, και χρηματοπιστωτικές, ως άνω
 • Επιχειρηματίες και στελέχη από εταιρείες μελετών, κατασκευών και συμβούλων
 • Έλληνες και Ευρωπαίους αξιωματούχους
 • Ιδρύματα όπως το ΚΑΠΕ κά
 • Ελληνικές τράπεζες και διεθνείς επενδυτικούς φορείς όπως η EIB και η EBRD
 • Εκπροσώπους πρεσβειών στην Ελλάδα
 • Συνδέσμους και Επιμελητήρια
 • Ινστιτούτα και think tanks όπως ΙΕΝΕ, Institute of Diplomacy & Global Affairs του Deree, ΕΛΙΑΜΕΠ
 • Επιλεγμένους Ευρωπαικούς φορείς πχ CEMBUREAU, European Aluminium Association, Euromines, Eurometaux, Euroalliages
 • Πανεπιστημιακούς & Ερευνητές
 • Εκπροσώπους ΜΜΕ