Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2019

Natural Resources PC

Η Natural Resources PC είναι εταιρεία [i] παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ανάπτυξης και [ii] διαμεσολάβησης, με κυριότερους τομείς δραστηριοποίησης τους εξής:

  • Ενέργεια, με έμφαση στις ανανεώσιμες πηγές, την εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών ρύπων και τις πολιτικές γιά την κλιματική αλλαγή, στο shale oil & gas, κλπ
  • Μεταλλεία και μεταλλουργία, με εξειδίκευση στα βιομηχανικά ορυκτά, τις σπάνιες γαίες, τον χρυσό και τα νικελιούχα μεταλλεύματα
  • Υποδομές

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν μελέτες κατά παραγγελία, εσωτερική συμβουλευτική, μεσιτεία, και ενημερωτικά δελτία. Τέλος, ειδικευόμαστε στις τρέχουσες αλλαγές του Ελληνικού θεσμικού πλαισίου που αφορά σε έργα ΑΠΕ και στην αειφόρο ανάπτυξη.