Κυριακή, 19 Αυγούστου 2018

Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2018 Αθήνα

To πρόγραμμα του συνεδρίου

Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2018

Το πρόγραμμα είναι υπό διαμόρφωση και θα ανακοινωθεί σύντομα.

  • ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Plant
Plant