Κυριακή, 24 Ιουνίου 2018

Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2018 Αθήνα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Περιεχόμενο

Κατερίνα Δρόσου, τηλ.: 210 661 77 77 (εσωτ. 261), fax: 210 6617 778, e-mail: kdrossou@boussias.com

Χορηγίες

Μαρίνα Καφέζα, τηλ.: 210 661 77 77 (εσωτ. 252), fax: 210 661 77 78, email: mkafeza@boussias.com

Μπέσσυ Μπουτεράκου, τηλ.: 210 661 77 77 (εσωτ. 155), fax: 210 661 77 78, email: bbouterakou@boussias.com

Συμμετοχές

Μαρία Βασιλικούδη, τηλ.: 210 6617 777 (εσωτ. 109) fax: 210 6617 778, e-mail: mvasilikoudi@boussias.com

  • ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Plant
Plant